Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng Chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp

7. Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng Chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp
- Thời gian đào tạo:            1,5 năm
- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 74 đơn vị học trình (ĐVHT), chưa kể phần Giáo dục thể chất (2 đvht) và Giáo dục quốc phòng (90 tiết)
- Đối tượng tuyển sinh:  Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT
- Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Đào tạo tập trung. Điều kiện tốt nghiệp trung cấp theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Mục tiêu đào tạo:
            + Trên cơ sở kế thừa các kiến thức đó được học ở chương trỡnh đào tạo trung cấp kế toán, chương trỡnh liờn thụng cao đẳng kế toán nhằm đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.
            + Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí kế toán viên tại các bộ phận chức năng kế toán ở các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, các Bộ ngành, các cơ quan Nhà nước khác và các vị trí khác (cán bộ tín dụng, cán bộ thuế…)

 In ấn 

Các bài viết khác ...
KHOA KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN
- 05/08/2016 15:18:14
Đại học Kế Toán Chương trình đào tạo Văn bằng hai hệ chính quy - 04/08/2016 15:12:18
Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp - 04/08/2016 15:08:34
Cao đẳng Quản trị Kinh doanh - 04/08/2016 15:07:15
Cao đẳng Kế toán - 04/08/2016 15:05:42
Đại học kế toán - 04/08/2016 15:03:55
Đại học Tài chính Ngân hàng - 04/08/2016 15:03:11
Đại học Quản trị Kinh doanh - 04/08/2016 15:01:39
Xem tất cả
Tìm kiếm
Thông báo
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
Thông báo nhập học
Liên kết website

Bản quyền © 2009 - thuộc trường Đại học Phú Xuân
Địa chỉ: - Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, - Cơ sở 2: 176 Trần Phú, - Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành phố Huế
Điện thoại 0543.823796 - 0543.845885 * Fax 0543.830439
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft.