Quy cách nộp bài thực tập tốt nghiệp của sinh viên cuối khóa
DHDLPhuXuan - 31/07/2012 14:51:56

Các sinh viên CĐCNTT, CNTT nộp bài thực tập đề tài theo thứ tự trình bày bài thực tập tốt nghiệp như sau:

  1. Bìa chính (theo mẫu)
  2. Bìa phụ (theo mẫu)
  3. Lời cảm ơn
  4. Mục lục
  5. Nội dung các chương (Chương I, II…. Trình bày theo mẫu)
  6. Kết luận và hướng phát triển
  7. Tài liệu tham khảo (theo mẫu)
  8. Kết quả thực tập tốt nghiệp (theo mẫu)

Lưu ý: Đối với các sinh viên làm phần mềm nộp đĩa CD kèm theo khi nộp bài thực tập đề tài. Trên đĩa ghi rõ (Trường, Khoa, Ngành, Lớp, Tên sinh viên, Tên đề tài)

Xem hướng dẫn chi tiết và mẫu tại đây

 In ấn 

Các bài viết khác ...
Thông báo tuyển dụng của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ (TEKCIZ) - [13/06/2012 08:28:25]
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp - [15/05/2012 07:44:47]
Triển khai chương trình MSDN AA - Microsoft - [06/04/2012 17:24:49]
Tuyển sinh 2012 - Khoa Công nghệ - [06/04/2012 15:06:58]
Xem tất cả

Bản quyền © 2009 - thuộc trường Đại học Phú Xuân
Địa chỉ: - Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, - Cơ sở 2: 176 Trần Phú, - Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành Phố Huế
Điện Thoại 0543.823796 0543.845885 * Fax 0543.830439
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft.