Văn bản liên quan về công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục

I. VĂN BẢN CỦA BỘ

1. Công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH v/v hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
 
------------------------------------------------------------------------------------------ --- -----------
2. Công văn số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH v/v hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
 
------------------------------------------------------------------------------------------ --- -----------
3. Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học
 
------------------------------------------------------------------------------------------ --- -----------
4. Thông tư 37/2012/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT
 
------------------------------------------------------------------------------------------ --- -----------
5. Thông tư  62 /2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
 
------------------------------------------------------------------------------------------ --- -----------

 II. VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG

1. Quyết định 190/2013/QĐ-DPX v/v điều chỉnh thành phần Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục của Trường ĐHDL Phú Xuân
 
------------------------------------------------------------------------------------------ --- -----------
2. Quyết định 191/2013/QĐ-DPX v/v điều chỉnh thành phần Ban Thư ký Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục và các nhóm công tác
 
------------------------------------------------------------------------------------------ --- -----------
3. Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
 
------------------------------------------------------------------------------------------ --- -----------
4. Kỹ thuật thu thập thông tin, minh chứng
 
------------------------------------------------------------------------------------------ --- -----------
5. Thông báo các Trưởng nhóm công tác - 18/6/2013
 
------------------------------------------------------------------------------------------ --- -----------
 In ấn 

Bản quyền © 2009 - thuộc trường Đại học Phú Xuân
  *Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, *Cơ sở 2: 176 Trần Phú, *Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành phố Huế
Điện thoại: (054) 3845885 - (054) 3829770 * Email: info@phuxuanuni.edu.vn
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft.
Ghi rõ nguồn "phuxuanuni.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này