Nội dung 3 công khai thông tin của trường ĐH Phú Xuân năm học 2014 - 2015
DHDLPhuXuan - 03/11/2015 16:00:11

Thực hiện công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014 – 2015, Trường Đại học Phú Xuân công khai một số nội dung như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
1.1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 (theo Biểu mẫu 20):
1.1.1. Ngành: Ngôn ngữ Anh.
1.1.2. Ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc.
1.1.3. Ngành: Văn học.
1.1.4. Ngành: Lịch sử.
1.1.5. Ngành: Việt Nam học.
1.1.6. Ngành: Công nghệ thông tin.
1.1.7. Ngành: Kế toán.
1.1.8. Ngành: Tài chính - Ngân hàng.
1.1.9. Ngành: Quản trị kinh doanh.
1.1.10. Ngành: Giáo dục thể chất.
1.1.11. Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử.
1.2. Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014 - 2015 (theo Biểu mẫu 21) (theo Biểu mẫu 21).
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
2.1. Cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo (theo Biểu mẫu 22).
2.2. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn (theo Biểu mẫu 23).
 --------------------------------------------------------------------------------------------  ----------
3. Công khai tài chính: Công khai tài chính (theo Biểu mẫu 24).
 --------------------------------------------------------------------------------------------  ----------

Các nội dung trên xem Phụ lục đính kèm.
Trân trọng.

 --------------------------------------------------------------------------------------------

* Danh sách giảng viên cơ hữu (03/11/2015):  Bấm tại đây để xem

 In ấn 

Bản quyền © 2009 - thuộc trường Đại học Phú Xuân
  *Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, *Cơ sở 2: 176 Trần Phú, *Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành phố Huế
Điện thoại: (0234) 3845885 - (0234) 3829770 * Email: info@phuxuanuni.edu.vn
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft.
Ghi rõ nguồn "phuxuanuni.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này