TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG TỔNG HỢP
DHDLPhuXuan - 25/04/2012 14:51:54
Tiền thân của Trung tâm Đào tạo BDTH là Trung tâm bồi dưỡng học vấn và luyện thi đại học. Ngày 28 tháng 11 năm 2005 Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng tổng hợp được thành lập. Theo quyết định số 546/2005/QĐ-DPX ngày 28/11/2005 của Hiệu trưởng trường Đại học dân lập Phú Xuân về việc đổi tên “Trung tâm bồi dưỡng học vấn và luyện thi đại học” thành “Trung tâm đào tạo bồi dưỡng tổng hợp”.
Xem chi tiết

__________________________________

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp thuộc Trường Đại học Phú Xuân
Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, tp Huế. ĐT: 0543.823385 - 0543.831802