Thông báo về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Tp Huế.
DHDLPhuXuan - 03/04/2017 11:35:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Tp Huế

Trường Đại học Phú Xuân liên kết với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội là đơn vị duy nhất được Tổng cục Du lịch uỷ quyền về việc tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế,  theo công văn số 610/TCDL-LH ngày 20/6/2012). Cụ thể như sau:

1.     Đối tượng dự thi:
- Hướng dẫn viên du lịch chưa có thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
- Sinh viên có nguyện vọng làm nghề hướng dẫn viên du lịch quốc tế
- Các đối tượng khác có nhu cầu
2.     Ngôn ngữ tổ chức thi: tiếng Anh, Pháp, Đức, Trung, Nhật, Nga, Hàn, Thái lan, Khmer, Tây Ban Nha, Ý.
3.     Ngày thi (dự kiến): Ngày 27/05/2017 .
4.     Hạn đăng ký: 18/05/2017
5.     Địa điểm thi: Ðại học Phú Xuân ( số28 ,Nguyễn Tri Phương, tp Huế)
6.     Hồ sơ đăng ký thi
- 01ảnh chân dung (4cm x6cm)     
- 01 phô tô  CMTND và 01 photo giấy khai sinh
- 01 đơn đăng ký dự thi (theo mẫu)
7.     Hình thức thi:
 - Bài viết tổng hợp (kỹ năng đọc, viết, nghe): 90 phút.
 - Bài thuyết trình theo chủ đề: 07- 10 phút
8.     Thời gian ôn tập dự kiến:  25 & 26/5/2017.
9.     Lệ phí thi: 2.500.000đ ( Hai triệu năm trăm ngàn đồng)
10.   Học phí ôn tập: 1.000.000đ (Một triệu đồng) – 04 buổi
11.   Đơn vị cấp chứng chỉ: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 
* Mọi thông tin xin liên hệ:
    Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp – ĐH Phú Xuân.
    Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương –TP Huế.
    Điện thoại: 0905.778.098 - 0234.3823385.

   Email: trantrungdhpxhue@gmail.com

 

                

Giám Đốc
(Đã ký)

TS. Trần Hữu Trung

                                                                             

 

 In ấn 

Các bài viết khác ...
Về việc công nhận Tốt nghiệp và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch năm 2016 - [21/02/2017 14:22:56]
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng (Khai giảng ngày 01/11/2016) - [13/10/2016 09:12:34]
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch năm 2016 (Khóa ngày 10/6 - 10/9) - [22/09/2016 09:13:43]
Tuyển sinh Nghiệp vụ Thư ký văn phòng (Khai giảng ngày 01/10/2016) - [16/09/2016 09:14:31]
Thông báo mở lớp Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch (Khai giảng ngày 30/9/2016) - [29/08/2016 09:17:14]
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng (Khai giảng ngày 05/9/2016) - [29/08/2016 09:15:58]
Tuyển sinh Nghiệp vụ Thư ký văn phòng (Khai giảng ngày 20/6/2016) - [03/06/2016 09:18:19]
Mức học phí hệ Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012 - [14/09/2012 15:20:01]
Thông báo kế hoạch cuối năm 2011 - 2012 (Hệ TCCN) - [11/06/2012 10:55:48]
Xem tất cả

__________________________________

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp thuộc Trường Đại học Phú Xuân
Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, tp Huế. ĐT: 0543.823385 - 0543.831802