Thông báo mở lớp Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch (Khai giảng ngày 30/9/2016)
DHDLPhuXuan - 29/08/2016 09:17:14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BDTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc mở lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch

Nhằm đa dạng về cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên và đáp ứng yêu cầu của ngành du lịch, Trường ĐH Phú Xuân mở lớp đào tạo và cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch”.
* Đối tượng:
Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang theo học tại trường ĐH Phú Xuân và các trường Cao đẳng, Đại học khác.
* Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo.
* Khai giảng :  17 giờ 00, 30/9/2016.
* Lệ phí học: 2.150.000 đ (Hai triệu, một trăm, năm mươi nghìn đồng).
Học phí có thể đóng thành 02 đợt (không thu thêm bất kỳ khoản nào khác).
Nhà trường có chế độ hỗ trợ đi thực tập, thực tế.
* Địa điểm học: Trường Đại học Phú Xuân, 28 Nguyễn Tri Phương - TP Huế.
* Mọi thông tin xin liên hệ:
Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp – ĐH Phú Xuân.
Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương –TP Huế.
Điện thoại: 0905.778.098  -  054.382 33 85.
Email: trantrungdhpxhue@gmail.com.

                

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

TS. Trần Hữu Trung

                                                                             

 

 In ấn 

Các bài viết khác ...
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng (Khai giảng ngày 05/9/2016) - [29/08/2016 09:15:58]
Tuyển sinh Nghiệp vụ Thư ký văn phòng (Khai giảng ngày 20/6/2016) - [03/06/2016 09:18:19]
Mức học phí hệ Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012 - [14/09/2012 15:20:01]
Thông báo kế hoạch cuối năm 2011 - 2012 (Hệ TCCN) - [11/06/2012 10:55:48]
Thông báo mở lớp Hướng dẫn thực hành Kế toán doanh nghiệp - [06/04/2012 10:39:09]
Xem tất cả

__________________________________

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp thuộc Trường Đại học Phú Xuân
Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, tp Huế. ĐT: 0543.823385 - 0543.831802