Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng (Khai giảng ngày 01/11/2016)
DHDLPhuXuan - 13/10/2016 09:12:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng

Nhằm đa dạng về cơ hội tìm kiếm việc làm và đáp ứng yêu cầu của người học, Trường ĐH Phú Xuân đã liên kết với Đại học Sư phạm Hà Nội mở lớp đào tạo và cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng”.

* Đối tượng:
1. Giảng viên các học viện, trường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm.
2. Những người có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.
3. Những người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lí nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học, cao đẳng.
4. Sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi các trường đại học; có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

* Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo.
* Khai giảng:  8g00 ngày 01/11/2016.
* Lệ phí học: 3.000.000đ (Ba triệu đồng)
* Địa điểm học: Trường Đại học Phú Xuân, 28 Nguyễn Tri Phương - TP Huế.
* Mọi thông tin xin liên hệ:
Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp – ĐH Phú Xuân.
Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương –TP Huế.
Điện thoại: 0905.778.098  -  054.3823385.
Email: ttdtbdth@gmail.com.

 

                

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

TS. Nguyễn Đình Ngộ

                                                                             

 _______________________________
Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp
Tầng 1 (ngay bên phải cổng vào), Cơ sở 1, 28 Nguyễn Tri Phương. ĐT: 0905.778.098 - 054.3823385.

 In ấn 

Các bài viết khác ...
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch năm 2016 (Khóa ngày 10/6 - 10/9) - [22/09/2016 09:13:43]
Tuyển sinh Nghiệp vụ Thư ký văn phòng (Khai giảng ngày 01/10/2016) - [16/09/2016 09:14:31]
Thông báo mở lớp Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch (Khai giảng ngày 30/9/2016) - [29/08/2016 09:17:14]
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng (Khai giảng ngày 05/9/2016) - [29/08/2016 09:15:58]
Tuyển sinh Nghiệp vụ Thư ký văn phòng (Khai giảng ngày 20/6/2016) - [03/06/2016 09:18:19]
Mức học phí hệ Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012 - [14/09/2012 15:20:01]
Thông báo kế hoạch cuối năm 2011 - 2012 (Hệ TCCN) - [11/06/2012 10:55:48]
Thông báo mở lớp Hướng dẫn thực hành Kế toán doanh nghiệp - [06/04/2012 10:39:09]
Xem tất cả

__________________________________

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp thuộc Trường Đại học Phú Xuân
Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, tp Huế. ĐT: 0543.823385 - 0543.831802