Liên thông từ Trung cấp lên Cao Đẳng ngành Tài chính Ngân hàng
DHDLPhuXuan - 24/08/2011 10:38:34

THÔNG BÁO

V/v Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng ngành Tài chính Ngân hàng

            Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng tổng hợp - Trường Đại học Phú Xuân liên kết với Trường Đại học Tài chính - kế toán Quảng Ngãi mở lớp liên thông từ Trung cấp lên Cao Đẳng ngành Tài chính ngân hàng cho các đối tượng sau:

            - Những người đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy cùng chuyên ngành đào tạo

            - Thời gian đào tạo: 1.5 năm

            - Thời gian hồ sơ: từ ngày 29/8/2011

            - Thời gian thi tuyển: tháng 10/2011

 

 In ấn 

__________________________________

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp thuộc Trường Đại học Phú Xuân
Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, tp Huế. ĐT: 0543.823385 - 0543.831802