Mức học phí năm học 2013 – 2014
DHDLPhuXuan - 21/02/2013 10:15:55
Ngày 2/2/2013, Hiệu trường trường Đại học Phú Xuân đã ký ban hành quyết định số 29/2013/QĐ/DPX-KHTC, theo đó mức học phí của năm học 2013 - 2014 được quy định như sau:
I. Đào tạo theo niên chế  
1. Mức thu học phí hệ Đại học chính quy: 4.000.000 đồng/học kỳ
2. Mức thu học phí hệ Cao đẳng chính quy: 3.750.000 đồng/học kỳ
3. Mức thu học phí hệ Đại học bằng 2: 3.750.000 đồng/học kỳ
4. Mức thu học phí liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 4.000.000 đồng/học kỳ
5. Mức thu học phí liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng: 3.750.000 đồng/học kỳ
II. Đào tạo theo tín chỉ  
1. Hệ Đại học: 270.000 đồng/tín chỉ
2. Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 270.000 đồng/tín chỉ
3. Hệ Cao đẳng: 250.000 đồng/tín chỉ
4. Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng: 250.000 đồng/tín chỉ
5. Đại học bằng 2: 250.000 đồng/tín chỉ
III. Mức thu lệ phí xét tuyển: Theo quy định của cấp có thẩm quyền
 In ấn 

Các bài viết khác ...
Thông báo về việc nộp học phí HKII năm học 2012 - 2013 - [20/02/2013 14:45:41]
Thông báo giảm học phí cho sinh viên nộp bản gốc giấy Chứng nhận điểm thi Đại học – Cao đẳng năm 2012. - [06/09/2012 14:58:17]
THÔNG BÁO (Lần 1) về việc nộp học phí học kỳ I năm học 2012-2013 - [04/09/2012 15:48:31]
Thông báo về việc mức thu học phí năm học 2012 - 2013 - [04/09/2012 09:30:01]
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIẢM HỌC PHÍ SINH VIÊN CÓ ANH (CHỊ) EM RUỘT ĐANG HỌC CÙNG TRƯỜNG - [04/09/2012 09:23:36]
Bảng tổng hợp số tiền giảm học phí cho sinh viên các khóa - Năm học 2011-2012 - [10/08/2012 16:02:36]
Thông báo về việc nộp Học phí Học kỳ II năm học 2011 - 2012 - [03/05/2012 15:20:35]
Mức học phí năm học 2012-2013 - [11/04/2012 17:27:57]
Bảng tổng hợp số tiền giảm học phí cho sinh viên các khóa - Năm học 2011-2012 - [10/04/2012 10:37:39]
Xem tất cả

Bản Quyền © 2009 - Thuộc Trường Đại Học Phú Xuân
Địa chỉ cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương - Cơ sở 2: 176 Trần Phú - Cơ sở 3: Phường An Tây - tp. Huế
Điện thoại: 0543.0543.845885 - 3829770 * Email: info@phuxuanuni.edu.vn
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft.