Thông báo về việc nộp học phí kỳ 1 năm học 2016 - 2017
DHDLPhuXuan - 21/10/2016 09:34:15
Xem chi tiết
Mức đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể năm học 2016-2017
DHDLPhuXuan - 31/08/2016 09:21:03
Xem chi tiết
Thu bảo hiểm y tế đợt 2 năm học 2015-2016
DHDLPhuXuan - 21/04/2016 09:22:21
Xem chi tiết
Thông báo v/v nộp học phí kỳ II, năm học 2015 - 2016
DHDLPhuXuan - 19/04/2016 09:23:44
Xem chi tiết
Mức học phí năm học 2013 – 2014
DHDLPhuXuan - 21/02/2013 10:15:55
Ngày 2/2/2013, Hiệu trường trường Đại học Phú Xuân đã ký ban hành quyết định số 29/2013/QĐ/DPX-KHTC, theo đó mức học phí của năm học 2013 - 2014 được quy định như sau:
Xem chi tiết
Thông báo về việc nộp học phí HKII năm học 2012 - 2013
DHDLPhuXuan - 20/02/2013 14:45:41
Xem chi tiết
Thông báo giảm học phí cho sinh viên nộp bản gốc giấy Chứng nhận điểm thi Đại học – Cao đẳng năm 2012.
DHDLPhuXuan - 06/09/2012 14:58:17
Xem chi tiết
THÔNG BÁO (Lần 1) về việc nộp học phí học kỳ I năm học 2012-2013
DHDLPhuXuan - 04/09/2012 15:48:31
Xem chi tiết
Thông báo về việc mức thu học phí năm học 2012 - 2013
DHDLPhuXuan - 04/09/2012 09:30:01
Xem chi tiết
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIẢM HỌC PHÍ SINH VIÊN CÓ ANH (CHỊ) EM RUỘT ĐANG HỌC CÙNG TRƯỜNG
DHDLPhuXuan - 04/09/2012 09:23:36
Xem chi tiết
Bảng tổng hợp số tiền giảm học phí cho sinh viên các khóa - Năm học 2011-2012
DHDLPhuXuan - 10/08/2012 16:02:36
Xem chi tiết
Thông báo về việc nộp Học phí Học kỳ II năm học 2011 - 2012
DHDLPhuXuan - 03/05/2012 15:20:35
Xem chi tiết
Mức học phí năm học 2012-2013
DHDLPhuXuan - 11/04/2012 17:27:57
Theo quyết định số 04/2012/QĐ/DPX-KHTC của Hiệu trưởng trường Đại học Phú Xuân ngày 10/1/2012
Các mức cụ thể đối với các hệ như sau:
Xem chi tiết
Bảng tổng hợp số tiền giảm học phí cho sinh viên các khóa - Năm học 2011-2012
DHDLPhuXuan - 10/04/2012 10:37:39
Xem chi tiết

Bản Quyền © 2009 - Thuộc Trường Đại Học Phú Xuân
Địa chỉ cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương - Cơ sở 2: 176 Trần Phú - Cơ sở 3: Phường An Tây - tp. Huế
Điện thoại: 0543.0543.845885 - 3829770 * Email: info@phuxuanuni.edu.vn
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft.