KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TRƯỜNG ĐH PHÚ XUÂN

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn được thành lập theo quyết định số 03 QĐ/TCCB ngày 01/01/2004 của Hiệu trưởng Trường ĐHDL Phú Xuân.

Địa chỉ:
- Cơ sở 3, đường Hoàng Thị Loan, phường An Tây, thành phố Huế.
- Điện thoại: 054 - 3829771
- Email: xhnv@phuxuanuni.edu.vn

I. Chức năng, nhiệm vụ:
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn có chức năng, nhiệm vụ đào tạo những cử nhân khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn minh, tiến bộ; có kiến thức chuyên môn vững vàng, có năng lực nghiên cứu khoa học và khả năng làm việc nhanh nhạy, sáng tạo, hiệu quả nhằm góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

II. Chương trình, kế hoạch đào tạo:
Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như yêu cầu của thực tiễn xã hội, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn đã thiết kế chương trình, kế hoạch đào tạo theo hướng khoa học - hiện đại, kết hợp hài hoà giữa lý thuyết và thực hành.
Chương trình đào tạo ở bậc đại học hệ chính quy có khoảng 130 tín chỉ và bậc cao đẳng hệ chính quy có khoảng 100 tín chỉ, được chia thành hai khối kiến thức: Một là, khối kiến thức giáo dục đại cương nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở, bổ trợ, liên ngành; hai là, khối kiến thức chuyên ngành nhằm cung cấp kiến thức chuyên sâu, gắn chặt với nghề nghiệp và mang tính đặc thù của từng ngành đào tạo.
Bên cạnh việc trang bị những kiến thức lý thuyết, chúng tôi luôn đề cao, quan tâm và triển khai các hoạt động ngoại khoá, thực tập, thực tế giúp sinh viên có những trải nghiệm lý thú và đúc rút được kinh nghiệm, kiến thức từ những hoạt động đó. Cụ thể, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn có các hoạt động như: sưu tầm, nghiên cứu văn hoá, văn học dân gian; đi thực tế về các làng quê của các danh nhân văn hoá, văn học dân tộc (ngành Văn học); tham quan thực tế các địa danh lịch sử, viết lịch sử Đảng bộ địa phương (ngành Lịch sử); tham quan thực tế các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên khắp cả nước và thực tập hướng dẫn du lịch (ngành Du lịch). Ngoài ra, Khoa còn tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, phong trào văn thể mỹ, hay các cuộc thi gắn với chuyên ngành sinh viên đang học...

III. Các ngành, bậc đào tạo:

STT

BẬC ĐÀO TẠO

NGÀNH ĐÀO TẠO

1

Đại học
(Hệ chính quy)

1. Văn học
2. Lịch sử
3. Việt nam học – Chuyên ngành Du lịch (Quản lý Khách sạn- Nhà hàng, Quản lý Du lịch – Lữ hành, Hướng dẫn Du lịch)

2

Cao đẳng
(Hệ chính quy)

1. Việt nam học - Chuyên ngành Du lịch (Quản lý Khách sạn- Nhà hàng, Quản lý Du lịch – Lữ hành, Hướng dẫn Du lịch)

* Đào tạo ngắn hạn: Hướng dẫn viên Du lịch

 IV. Tổ chức nhân sự:

1. Phụ trách khoa: TS Bùi Quang Tuyến
2. Bí thư chi bộ: Ths Hồ Văn Quốc
3. Tổ trưởng công đoàn: Ths Dương Thị Hải Vân
4. Bí thư liên chi: Ths Nguyễn Thị Hoài Phúc
5. Trợ lý giáo vụ: Ths Châu Thị Hà Thanh
6. Trợ lý NCKH: Ths Hoàng Thị Quỳnh Trang
7. Trợ lý văn thể mỹ: Ths Trương Thị Diệu
8. Văn phòng: CN Vũ Thị Mai Anh

V. Đội ngũ giảng viên, nhân viên

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức danh

Email

1

Bùi Quang Tuyến

Tiến sĩ

Giảng viên

buiquangtuyenpx@gmail.com

2

Hồ Văn Quốc

Thạc sĩ

Giảng viên

quocho1975@gmail.com

3

Hoàng Thị Quỳnh Trang

Thạc sĩ

Giảng viên

quynhtranghoangthi@gmail.com

4

Lê Thị Thúy Hằng

Thạc sĩ

Giảng viên

hangthuy83@gmail.com

5

Dương Thị Hải Vân

Thạc sĩ

Giảng viên

duonghaivan.phuxuan@gmail.com

6

Châu Thị Hà Thanh

Thạc sĩ

Giảng viên

chauhathanh2011@gmail.com

7

Trương Thị Diệu

Thạc sĩ

Giảng viên

truongdieu412@gmail.com

8

Nguyễn Thị Hoài Phúc

Thạc sĩ

Giảng viên

hoaiphuc85@gmail.com

9

Vũ Thị Mai Anh

Cử nhân

CB Văn phòng

jerrymaianh@gmail.com

 In ấn 

Tìm kiếm
Thông báo
Khoa XHNV: Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của SV
Liên kết website

Bản quyền © 2009 - thuộc trường Đại học Phú Xuân
Địa chỉ: - Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, - Cơ sở 2: 176 Trần Phú, - Cơ sở 3: phường An Tây - Thành phố Huế
Điện thoại 0543.823796 - 0543.845885 * Fax 0543.830439
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft.