Thứ Hai , Tháng Mười 25 2021
Home / Khoa kinh tế

Khoa kinh tế

KHOA KINH TẾ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN
Địa chỉ liên hệ: 176 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.
Điện thoại: (054) 3887.510
Email: kinhte@phuxuanuni.edu.vn

Kế toán là ngành đào tạo kinh điển trong các trường đại học, với khoảng 1,000,000 doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội đang hoạt động hiện nay nhu cầu nhân lực kế toán luôn rất lớn. Công việc và yêu cầu đối với nhân viên kế toán cũng có nhiều thay đổi. Kế toán viên không chỉ là người thực hiện các công việc kế toán thuần túy mà còn cần các kỹ năng quản lý tài chính, phân tích đầu tư,….

Nắm bắt được nhu cầu đó, chương trình đào tạo ngành kế toán của Trường đại học Phú Xuân cũng có những thay đổi quan trọng hướng đến phát triển tác phong chuyên nghiệp, kỹ năng làm việc, kỹ năng công nghệ, kỹ năng marketing và ngoại ngữ nhằm tăng cơ hội việc làm cũng như năng lực và cơ hội phát triển của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Cử nhân kế toán làm gì? Ở đâu?
Cử nhân ngành kế toán có thể làm việc ở hầu hết các tổ chức và doanh nghiệp với vai trò kế toán viên/quản lý tài chính, phân tích tài chính, kiểm toán, giảng viên, kinh doanh độc lập,…. Ngành kế toán của Trường Đại học Phú Xuân có thế mạnh trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ, kế toán trên phần mềm điện toán đám mây và các kỹ năng công nghệ cần thiết – kỹ năng thiết yếu trong thời đại CMCN 4.0.

KHOA KINH TẾ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN
Địa chỉ liên hệ: 176 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.
Điện thoại: (054) 3887.510
Email: kinhte@phuxuanuni.edu.vn