Chủ Nhật , Tháng Mười Một 28 2021
Home / Khoa công nghệ

Khoa công nghệ

KHOA CÔNG NGHỆ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN

Khoa Công nghệ – Trường ĐH Phú Xuân là một trong những đơn vị mạnh về đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật điện, điện tử chất lượng. Mỗi năm Khoa cung cấp trên 100 cử nhân công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật điện, điện tử chất lượng cho các cơ quan nhà nước, các xí nghiệp, nhà máy và doanh nghiệp phần mềm. Đặc biệt ngành công nghệ thông tin của Khoa hàng năm có sự kết hợp tham quan thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp phần mềm trên địa bàn tỉnh TT Huế và TP Đà Nẵng nhằm hỗ trợ sinh viên trong việc định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm đầu ra cho sinh viên.
Sau 13 khóa đào tạo, ngành công nghệ thông tin của Khoa được sự tin tưởng và đánh giá cao của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc cung cấp nguồn nhân lực kỹ sư phần mềm chất lượng cho các doanh nghiệp phần mềm trên địa bàn tỉnh, phần lớn sinh viên của ra trường đều có việc làm.

I. Chức năng, nhiệm vụ
Khoa Công Nghệ có chức năng, nhiệm vụ đào tạo những cử nhân khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn minh, tiến bộ; có kiến thức chuyên môn vững vàng, có năng lực nghiên cứu khoa học và khả năng làm việc, nắm bắt công nghệ nhanh, sáng tạo, hiệu quả nhằm góp phần đào tạo những cử nhân công nghệ thông tin, điện – điện tử chất lượng phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

II. Chương trình, kế hoạch đào tạo
Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các yêu cầu thực tiễn của ngành nghề trong xã hội, Khoa Công Nghệ đã thiết kế chương trình, kế hoạch đào tạo theo hướng khoa học – hiện đại, kết hợp hài hoà giữa lý thuyết, thực hành và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.
Chương trình đào tạo ở bậc đại học hệ chính quy có khoảng 130 tín chỉ và bậc cao đẳng hệ chính quy có khoảng 100 tín chỉ, được chia thành hai khối kiến thức: Một là, khối kiến thức giáo dục đại cương nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở, bổ trợ, liên ngành; hai là, khối kiến thức chuyên ngành nhằm cung cấp kiến thức chuyên sâu, gắn chặt với nghề nghiệp và mang tính đặc thù của từng ngành đào tạo. Bên cạnh việc trang bị những kiến thức lý thuyết, chúng tôi luôn đề cao, quan tâm và triển khai các hoạt động ngoại khoá, thực tập, thực tế tại doanh nghiệp phần mềm lớn, các nhà máy, xí nghiệp nhằm giúp sinh viên có những trải nghiệm lý thú và đúc rút được kinh nghiệm, kiến thức thực tế doanh nghiệp đòi hỏi. Ngoài ra, Khoa còn tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, phong trào văn thể mỹ và tham dự cuộc thi gắn với chuyên ngành sinh viên đang học như: olympic tin học sinh viên toàn quốc, các cuộc thi về sản phẩm phần mềm và cuộc thi robocon toàn quốc …

III. Các ngành, bậc đào tạo

STT

BẬC ĐÀO TẠO

NGÀNH ĐÀO TẠO

1

Đại học
(Hệ chính quy)

1. Công nghệ thông tin – gồm 4 chuyên ngành:
– Công nghệ phần mềm
– Mạng máy tính và truyền thông
– Mỹ thuật đa phương tiện
– Tin học kinh tế
2. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử – gồm 2 chuyên ngành:
– Công nghệ kỹ thuật điện
– Công nghệ kỹ thuật điện tử

2

Cao đẳng
(Hệ chính quy)

1. Công nghệ thông tin – gồm 4 chuyên ngành:
– Công nghệ phần mềm
– Mạng máy tính và truyền thông
– Mỹ thuật đa phương tiện
– Tin học kinh tế
2. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử – gồm 2 chuyên ngành:
– Công nghệ kỹ thuật điện
– Công nghệ kỹ thuật điện tử

3

Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
(Hệ chính quy)

1. Công nghệ thông tin
2. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

IV. Đội ngũ giảng viên, nhân viên
Khoa Công Nghệ hiện có 11 giảng viên, 2 cán bộ (Gồm 1 tiến sĩ được đào tạo ở cộng hòa Pháp, 10 thạc sĩ và 2 cử nhân). Việc đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên luôn Khoa chú trọng quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học và nghiên cứu khoa học.

V. Địa chỉ liên hệ

  • Địa chỉ: Cơ sở 2, 176 Trần Phú, thành phố Huế.
  • Điện thoại: 054 – 3885211.
  • Email:congnghe@phuxuanuni.edu.vn.