Công đoàn ĐH Phú Xuân chính thức trực thuộc Công đoàn ngành giáo dục VN từ 01/01/2015

DHDLPhuXuan - 20/01/2015 15:56:51

In ấn

Ngày 25/12/2014 tại Hội trường Trường Đại học Phú Xuân CĐCS trường ĐHDL Phú Xuân đã diễn ra lễ bàn giao CĐCS Trường Đại học Dân lập Phú Xuân trực thuộc LĐLĐ tỉnh về Công đoàn Giáo dục Việt Nam quản lý trực tiếp kể từ ngày 01/01/2015.

 Thực hiện quyết định số 193/QĐ-LĐLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2014 của ban thường vụ LĐLĐ Thừa Thiên Huế về việc chuyển giao CĐCS trường ĐHDL Phú Xuân trực thuộc LĐLĐ tỉnh về CĐGD Việt Nam trực tiếp quản lý toàn diện, sáng ngày 25/12 tại Hội trường Trường ĐHDL Phú Xuân, đã diễn ra lễ bàn giao CĐCS Trường Đại học Dân lập Phú Xuân trực thuộc LĐLĐ tỉnh về Công đoàn Giáo dục Việt Nam quản lý trực tiếp kể từ ngày 01/01/2015. Tham dự buổi lễ có ông Phạm Văn Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam và ông Nguyễn Văn Thạnh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế. Chứng kiến lễ ký bàn giao, có Bí thư Đảng ủy Trường ĐHDL Phú Xuân, đại diện Ban Tổ chức Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Ban Tổ chức và Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành CĐCS trường ĐHDL Phú Xuân.