PHÒNG GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Địa chỉ liên hệ: 176 Trần Phú, Tp Huế
SĐT: 054.382.9770
------------------

Phòng Giáo vụ - Công tác sinh viên (GV-CTSV) được thành lập theo quyết định số 05 QĐ/TCCB ngày 01/01/2004 của Hiệu trưởng trường Đại học Dân lập Phú Xuân.

Xem chi tiết

Tìm kiếm
Thông báo
Bộ mẫu đơn dành cho sinh viên (cập nhật ngày 19/2/2016)
Công bố danh sách SV đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2012 (Khóa VI hệ ĐH và khóa VII hệ CĐ)
Lịch thi kết thúc học phần các lớp bằng 2 Tiếng Anh
Liên kết website

______________________________
Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên - Trường ĐH Phú Xuân
Địa chỉ: 176 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, Tp Huế. ĐT: 0543.829770