The page you requested can not be found.
BỘ PHẬN THANH TRA & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Bộ phận Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 08/2008/QĐ-DPX ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dân lập Phú Xuân.

Văn phòng làm việc: 176 – Trần Phú (cơ sở 2 của trường)

Điện thoại: (054) 3817875. Hotline: 0905161695.

- Phụ trách BP: ThS. Nguyễn Hồng Sơn
- Chuyên viên: ThS. Nguyễn Ngọc Thành.
Xem chi tiết

Bản quyền © 2009 - thuộc trường Đại học Phú Xuân
Địa chỉ: - Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, - Cơ sở 2: 176 Trần Phú, - Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành Phố Huế
Điện Thoại 0543.823796 0543.845885 * Fax 0543.830439