TỔ KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

I. Lịch sử hình thành
Phòng Kế hoạch Tài chính được thành lập theo Quyết định số 07 QĐ/TCCB ngày 01/01/2004 của Hiệu trưởng Trường Đại học dân lập Phú Xuân. Đến tháng 7/2015 chuyển thành Tổ Kế toán – Tài chính. Hiện nay, Tổ bao gồm 04 thành viên. Trải qua hơn 12 năm hoạt động, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Tổ đã phát huy sức mạnh của tập thể để hoàn thành đúng chức năng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Xem chi tiết

Bản Quyền © 2009 - Thuộc Trường Đại Học Phú Xuân
Địa chỉ cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương - Cơ sở 2: 176 Trần Phú - Cơ sở 3: Phường An Tây - tp. Huế
Điện thoại: 0543.0543.845885 - 3829770 * Email: info@phuxuanuni.edu.vn
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft.