Tìm kiếm
Thông báo
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2013-2014
Thông báo danh sách CB, GV và NV trong diện xét nâng bậc lương và ký tiếp hợp đồng lao động trong tháng 9 và tháng 10/2013
Thông báo về việc sử dụng Email nội bộ của các đơn vị thuộc trường
Liên kết website

Bản quyền © 2009 - thuộc trường Đại học Phú Xuân
Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương - Cơ sở 2: 176 Trần Phú - Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành phố Huế
Điện thoại 0543.823796 - 0543.845885 * Fax 0543.830439