Kế hoạch học tập HK5 và thi Tốt nghiệp của các lớp bằng 2 Anh văn K8
DHDLPhuXuan - 24/05/2012 07:47:35
Căn cứ chương trình đào tạo, Trường thông báo kế hoạch học tập học kỳ 5 và thi tốt nghiệp để sinh viên các lớp Bằng 2 Anh văn K8 của Trường được biết, thực hiện.

I/ Đối với lớp Bằng 2 Anh văn A K8:
Bắt đầu học kỳ 5 vào ngày 17/09/2012, kết thúc học kỳ 5 vào tháng 11/2012, sau đó thi học kỳ 5 và thực tập tốt nghiệp 5 tuần. Ôn tập và thi tốt nghiệp vào tháng 2/ 2013.

II/ Đối với các lớp Bằng 2 Anh văn B,C,D K8:
Bắt đầu học kỳ 5 vào ngày 17/9/2012, sau đó thi học kỳ 5, kết thúc học kỳ 5 vào tháng 2/2013. Đi thực tập tốt nghiệp 5 tuần, ôn thi tốt nghiệp và thi tốt nghiệp vào tháng 5/2013.

Trường thông báo để Khoa Ngoại ngữ và sinh viên Bằng 2 Anh văn biết thực hiện.

 

 In ấn 

Các bài viết khác ...
Kế hoạch tuyển sinh Đại học bằng 2 - Hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh - [11/04/2012 17:15:30]
Thông tin tuyển sinh 2012 - [29/03/2012 17:16:51]
Xem tất cả
Tìm kiếm
Thông báo
Kế hoạch học tập HK5 và thi Tốt nghiệp của các lớp bằng 2 Anh văn K8
Kế hoạch tuyển sinh Đại học bằng 2 - Hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh
Thông tin tuyển sinh 2012
Liên kết website

Bản quyền © 2009 - thuộc trường Đại học Phú Xuân
Địa Chỉ: - Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, - Cơ sở 2: 176 Trần Phú, - Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành phố Huế
Điện Thoại 0543.823796 0543.845885 * Fax 0543.830439
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft.