Quyết định về việc công nhận Tốt nghiệp và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch năm 2017.
DHDLPhuXuan - 10/11/2017 15:42:26

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHDL PHÚ XUÂN

Số: 229/2017/QĐ-DPX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huế, ngày 12 tháng 10 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận Tốt nghiệp và cấp chứng chỉ
 Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch năm 2017
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHDL PHÚ XUÂN
 
Căn cứ Quyết định số 86/2000/QĐ-TTg ngày 18/07/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Trường đại học dân lập;
 
Căn cứ Quyết định số 140/2003/QĐ-TTg ngày 11/07/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học dân lập Phú Xuân;
 
Căn cứ Quyết định số 4203/QĐ-BGD&DDT-TCCB ngày 07/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo về việc công nhận Hiệu trưởng Trường ĐHDL Phú Xuân;
 
Căn cứ Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD& ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;
 
Căn cứ công văn số 597/TCDL-LH ngày 14/6/2016 của Tổng Cục Du Lịch về việc đồng ý cho Trường ĐHDL Phú Xuân được mở các khóa đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 Điều 1. Nay công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch cho 140 (một trăm bốn mươi) học viên thuộc lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch, trong đó chương trình 02 tháng (kí hiệu NVHD2017.4-2T) : 122 học viên và chương trình 03 tháng (kí hiệu NVHD2017.4-3T): 18 học viên – Có danh sách kèm theo.
 
Điều 2. Các ông/bà Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp, các phòng khoa liên quan và học viên có tên ở điều I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- CT HĐQT;

- Ban GH;

- Lưu VP trường, VPTT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

TS. Nguyễn Đình Ngộ.

                                                         

 

 In ấn 

Các bài viết khác ...
Thông báo về việc nộp đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 (có mẫu đơn kèm theo). - [16/10/2017 08:31:42]
Thông báo về thời gian thu học phí lớp ghép năm học 2017-2018. - [12/10/2017 15:17:46]
Thông báo về việc thi tốt nghiệp liên thông Đại học hệ VLVH Khóa 12, đợt 2 năm 2017 (các môn thi cơ sở và chuyên ngành). - [26/09/2017 08:34:31]
Thông báo vv phục hồi hiệu lực của Quyết định 49/2013/QĐ/DPX-KHTC ngày 22/02/2013 về cơ chế giảm học phí. - [22/09/2017 13:42:27]
Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 2, kỳ tuyển sinh ĐH hệ chính quy 2017. - [12/09/2017 15:16:54]
Thông báo Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội phối hợp với Trường Đại Học Dân lập Phú Xuân thông báo tuyển sinh đại học h - [25/08/2017 09:08:07]
Quyết định về việc công nhận Tốt nghiệp và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch năm 2017. - [09/08/2017 14:12:19]
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học đợt 1 năm 2017 (Xét tuyển theo KQ thi THPT QG) và kèm theo danh sách trúng tuyển. - [02/08/2017 09:13:28]
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học đợt 1 năm 2017 (Xét tuyển theo KQ học bạ THPT) và kèm theo danh sách trúng tuyển. - [02/08/2017 09:11:14]
Xem tất cả

Bản quyền © 2009 - thuộc trường Đại học Phú Xuân
  *Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, *Cơ sở 2: 176 Trần Phú, *Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành phố Huế
Điện thoại: (0234) 3845885 - (0234) 3829770 * Email: info@phuxuanuni.edu.vn
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft.
Ghi rõ nguồn "phuxuanuni.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này