Quyết định về việc công nhận Tốt nghiệp và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch năm 2017.
DHDLPhuXuan - 09/08/2017 14:12:19

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHDL PHÚ XUÂN

Số: 194/2017/QĐ-DPX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huế, ngày 09 tháng 08 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận Tốt nghiệp và cấp chứng chỉ
 Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch năm 2017
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHDL PHÚ XUÂN
 
Căn cứ Quyết định số 86/2000/QĐ-TTg ngày 18/07/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Trường đại học dân lập;
 
Căn cứ Quyết định số 140/2003/QĐ-TTg ngày 11/07/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học dân lập Phú Xuân;
 
Căn cứ Quyết định số 4203/QĐ-BGD&DDT-TCCB ngày 07/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo về việc công nhận Hiệu trưởng Trường ĐHDL Phú Xuân;
 
Căn cứ Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD& ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;
 
Căn cứ công văn số 597/TCDL-LH ngày 14/6/2016 của Tổng Cục Du Lịch về việc đồng ý cho Trường ĐHDL Phú Xuân được mở các khóa đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 Điều 1. Nay công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch cho 103 (một trăm lẻ ba) học viên thuộc lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch, trong đó chương trình 02 tháng (kí hiệu NVHD2017.3-2T) : 85 học viên và chương trình 03 tháng (kí hiệu NVHD2017.3-3T): 18 học viên – Có danh sách kèm theo.
 
Điều 2. Các ông/bà Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp, các phòng khoa liên quan và học viên có tên ở điều I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- CT HĐQT;

- Ban GH;

- Lưu VP trường, VPTT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

TS. Nguyễn Đình Ngộ.

                                                         

 

 In ấn 

Các bài viết khác ...
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học đợt 1 năm 2017 (Xét tuyển theo KQ thi THPT QG) và kèm theo danh sách trúng tuyển. - [02/08/2017 09:13:28]
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học đợt 1 năm 2017 (Xét tuyển theo KQ học bạ THPT) và kèm theo danh sách trúng tuyển. - [02/08/2017 09:11:14]
THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM XÉT TUYỂN/TRÚNG TUYỂN ĐH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017. - [19/07/2017 11:04:25]
Công văn số 166/KH/DPX-GVCTSV, ngày 16/6/17 của trường ĐH Phú Xuân và kèm theo kế hoạc dạy và học năm học 2017 - 2018. - [06/07/2017 13:12:00]
Thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ hè 2017 (kèm theo mẫu đơn đăng ký học kỳ hè 2017). - [14/06/2017 08:18:37]
Quyết định về việc công nhận Tốt nghiệp và cấp chứng chỉ nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch năm 2017. - [12/06/2017 09:52:31]
Thông báo về lịch thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 (môn cơ sở - Ngành ĐH Tài chính Ngân hàng). - [02/05/2017 14:09:24]
Quyết định về việc công nhận Tốt nghiệp và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch năm 2017. - [11/04/2017 09:38:41]
Thông báo về lớp tập huấn "Thực hành đàm phán quốc tế" (kèm theo chương trình và đơn xin đăng ký). - [03/04/2017 16:13:19]
Xem tất cả

Bản quyền © 2009 - thuộc trường Đại học Phú Xuân
  *Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, *Cơ sở 2: 176 Trần Phú, *Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành phố Huế
Điện thoại: (0234) 3845885 - (0234) 3829770 * Email: info@phuxuanuni.edu.vn
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft.
Ghi rõ nguồn "phuxuanuni.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này