Quyết định về việc công nhận Tốt nghiệp và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch năm 2017.
DHDLPhuXuan - 11/04/2017 09:38:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHDL PHÚ XUÂN

Số: 77/2017/QĐ-DPX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huế, ngày 05 tháng 04 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận Tốt nghiệp và cấp chứng chỉ
 Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch năm 2017
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHDL PHÚ XUÂN
 
Căn cứ Quyết định số 86/2000/QĐ-TTg ngày 18/07/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Trường đại học dân lập;
 
Căn cứ Quyết định số 140/2003/QĐ-TTg ngày 11/07/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học dân lập Phú Xuân;
 
Căn cứ Quyết định số 4203/QĐ-BGD&DDT-TCCB ngày 07/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo về việc công nhận Hiệu trưởng Trường ĐHDL Phú Xuân;
 
Căn cứ Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD& ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;
 
Căn cứ công văn số 597/TCDL-LH ngày 14/6/2016 của Tổng Cục Du Lịch về việc đồng ý cho Trường ĐHDL Phú Xuân được mở các khóa đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 Điều 1. Nay công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch cho 144 (một trăm bốn mươi bốn) học viên thuộc lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch, trong đó chương trình 02 tháng (kí hiệu NVHD2017.1-2T) : 136 học viên và chương trình 03 tháng (kí hiệu NVHD2017.1-3T): 08 học viên – Có danh sách kèm theo.
 
Điều 2. Các ông/bà Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp, các phòng khoa liên quan và học viên có tên ở điều I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- CT HĐQT;

- Ban GH;

- Lưu VP trường, VPTT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

TS. Nguyễn Đình Ngộ.

                                                         
 In ấn 

Các bài viết khác ...
Thông báo về lớp tập huấn "Thực hành đàm phán quốc tế" (kèm theo chương trình và đơn xin đăng ký). - [03/04/2017 16:13:19]
Thông báo về việc viết bài (có thể lệ kèm theo) cho Bản tin Khoa học và Giáo dục số 3. - [03/04/2017 16:11:14]
Thông báo về việc chuẩn bị thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp(Đợt 1 năm 2017) và các mẫu đơn kèm theo. - [03/04/2017 08:53:36]
Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp liên thông đại học hệ chính quy - khóa XIII (Đợt 1 năm 2017). - [31/03/2017 14:56:06]
Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam, Thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động - [27/03/2017 14:47:28]
Thông báo về việc làm việc với đại diện nhóm nghiên cứu của Bộ GD&ĐT - [28/02/2017 16:55:18]
Trường ĐH Phú Xuân liên kết với Ban Châu Á, đại học Charles de Gaulle, Lille, Pháp Tổ chức chuyên đề khoa học - [26/02/2017 08:36:34]
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 (Năm học 2016-2017) - ĐH&CĐ K11 - Lần 1 - [19/12/2016 14:25:01]
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 (Năm học 2016-2017) - ĐH&CĐ K12 - Lần 1 - [19/12/2016 14:24:49]
Xem tất cả

Bản quyền © 2009 - thuộc trường Đại học Phú Xuân
  *Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, *Cơ sở 2: 176 Trần Phú, *Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành phố Huế
Điện thoại: (0234) 3845885 - (0234) 3829770 * Email: info@phuxuanuni.edu.vn
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft.
Ghi rõ nguồn "phuxuanuni.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này