Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
DHDLPhuXuan - 15/05/2012 07:44:47

1. Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp:
STT

NGÀNH

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

Công nghệ thông tin

14 giờ 00, ngày 20/5/2012

Cơ sở 2
176 Trần Phú

2. Danh sách đề tài bảo vệ khóa luận tốt nghiệp:
STT

TÊN ĐỀ TÀI

SVTH

GVHD

1.

 Tìm hiểu Entity Framework và ứng dụng

 Lê Dương Minh Đức

 ThS. Nguyễn Văn Trung

2.

 Tìm hiểu lập trình ứng dụng trên nền Android

 Đào Ngọc Thành

 ThS. Nguyễn Văn Trung

3.

 Hệ thống quản lý và nhắc nhở tiêm chủng vắc-xin

 Nguyễn Hữu Tịnh

 ThS. Trần Thanh Lương

4.

 Hệ thống quản lý ngân hàng máu trung tâm truyền máu khu vực Huế

 Trần Thanh Nhân

 ThS. Trần Thanh Lương

5.

 Tìm hiểu LinQ và quản lý bán vé xe

 Trần Thị Băng Tâm

 ThS. Nguyễn Hoàng Hà

 In ấn 

Các bài viết khác ...
Triển khai chương trình MSDN AA - Microsoft - [06/04/2012 17:24:49]
Tuyển sinh 2012 - Khoa Công nghệ - [06/04/2012 15:06:58]
Xem tất cả

Bản quyền © 2009 - thuộc trường Đại học Phú Xuân
Địa chỉ: - Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, - Cơ sở 2: 176 Trần Phú, - Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành Phố Huế
Điện Thoại 0543.823796 0543.845885 * Fax 0543.830439
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft.