Tuyển sinh 2012 - Khoa Công nghệ
DHDLPhuXuan - 06/04/2012 15:06:58

STT

Ngành

Khối thi

Mã ngành

1

Công Nghệ Thông Tin

A, A1, D1,2,3,4,5,6

D480201

2

Công Nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A, A1, D1,2,3,4,5,6

D510301

3

Cao đẳng Công nghệ thông tin

A, A1, D1,2,3,4,5,6

C480201

4

Cao Đẳng Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

A, A1, D1,2,3,4,5,6

C510301

 In ấn 

Bản quyền © 2009 - thuộc trường Đại học Phú Xuân
Địa chỉ: - Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, - Cơ sở 2: 176 Trần Phú, - Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành Phố Huế
Điện Thoại 0543.823796 0543.845885 * Fax 0543.830439
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft.