Thông báo về khảo sát sự hài lòng của người học đối với họat động giảng dạy của giảng viên
DHDLPhuXuan - 26/11/2012 14:37:50
Ngày 30/10/2012, lãnh đạo nhà trường đã tổ chức sơ kết đợt thí điểm khảo sát về mức độ hài lòng của người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên tại khoa Kinh tế trong Học kỳ II, năm học 2011 - 2012. Đây là hoạt động mới của trường nên cần hoàn thiện trong các khâu tổ chức, quy trình thực hiện, nguyên tắc xử lý thông tin và sử dụng kết quả
Xem chi tiết
Quy định khảo sát mức độ hài lòng của người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên
DHDLPhuXuan - 05/11/2012 08:02:25
Xem chi tiết

Bản quyền © 2009 - thuộc trường Đại học Phú Xuân
Địa chỉ: - Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, - Cơ sở 2: 176 Trần Phú, - Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành Phố Huế
Điện Thoại 0543.823796 0543.845885 * Fax 0543.830439