Lịch thi kết thúc học phần các lớp bằng 2 Tiếng Anh
DHDLPhuXuan - 03/05/2012 15:18:31
(Lớp TAB2-K8-B,C,D thi HK4 - Lớp TAB2-K9-A thi HK2)

NGÀY

T.gian mở đề thi

KHÓA 8

KHÓA 9

PHÒNG

TÊN HỌC PHẦN

ĐVHT

05/05(Sat)

17h30

TAB2-K8-D

 

204

Diễn đạt nói 4 (vấn đáp)

4

06/05(Sun)

7h30

TAB2-K8-C

 

204

-

-

06/05(Sun)

14h00

TAB2-K8-B

 

204

-

-

07/05(Mon)

17h30

 

TAB2-K9-A1

204

Ngữ âm - Âm vị

3

 

 

 

TAB2-K9-A2

207

 

 

08/05(Tue)

17h30

TAB2-K8-B1

 

201

Ngữ pháp 4

3

 

 

TAB2-K8-B2

 

203

 

 

 

 

TAB2-K8-C1

 

204

 

 

 

 

TAB2-K8-C2

 

205

 

 

 

 

TAB2-K8-D

 

207

 

 

09/05(Wed)

17h30

 

TAB2-K9-A1

204

Nghe hiểu 2

4

 

 

 

TAB2-K9-A2

207

 

 

10/05(Thu)

17h30

TAB2-K8-B1

 

201

Viết 4

4

 

 

TAB2-K8-B2

 

203

 

 

 

 

TAB2-K8-C1

 

204

 

 

 

 

TAB2-K8-C2

 

205

 

 

 

 

TAB2-K8-D

 

207

 

 

11/05(Fri)

17h30

 

TAB2-K9-A1

204

Đọc hiểu 2

4

 

 

 

TAB2-K9-A2

207

 

 

12/05(Sat)

17h30

TAB2-K8-B1

 

201

Văn hóa Anh

3

 

 

TAB2-K8-B2

 

203

 

 

 

 

TAB2-K8-C1

 

204

 

 

 

 

TAB2-K8-C2

 

205

 

 

 

 

TAB2-K8-D

 

207

 

 

13/05(Sun)

7h30

 

TAB2-K9-A

204

Diễn đạt Nói 2 (vấn đáp)

4

13/05(Sun)

14h00

TAB2-K8-B1

 

201

Nghe hiểu 4

4

 

 

TAB2-K8-B2

 

203

 

 

 

 

TAB2-K8-C1

 

204

 

 

 

 

TAB2-K8-C2

 

205

 

 

 

 

TAB2-K8-D

 

207

 

 

14/05(Mon)

17h30

 

TAB2-K9-A1

204

Diễn đạt viết 2

4

 

 

 

TAB2-K9-A2

207

 

 

15/05(Tue)

17h30

TAB2-K8-B1

 

201

Đọc hiểu 4

4

 

 

TAB2-K8-B2

 

203

 

 

 

 

TAB2-K8-C1

 

204

 

 

 

 

TAB2-K8-C2

 

205

 

 

 

 

TAB2-K8-D

 

207

 

 

16/05(Wed)

17h30

 

TAB2-K9-A1

204

Ngữ pháp 2

4

 

 

 

TAB2-K9-A2

207

 

 

17/05(Thu)

17h30

 

TAB2-K9-A1

204

Lý thuyết dịch

2

 

 

 

TAB2-K9-A2

207

 

 

18/05(Fri)

17h30

TAB2-K8-B1

 

201

Phân tích diễn ngôn

2

 

 

TAB2-K8-B2

 

203

 

 

 

 

TAB2-K8-C1

 

204

 

 

 

 

TAB2-K8-C2

 

205

 

 

 

 

TAB2-K8-D

 

207

 

 

19/05(Sat)

17h30

 

TAB2-K9-A1

204

Thực hành dịch 1

4

 

 

 

TAB2-K9-A2

207

 

 

20/05(Sun)

7h30

TAB2-K8-B1

 

201

Thực hành dịch 3

4

 

 

TAB2-K8-B2

 

203

 

 

 

 

TAB2-K8-C1

 

204

 

 

 

 

TAB2-K8-C2

 

205

 

 

 

 

TAB2-K8-D

 

207

 

 

20/05(Sun)

14h00

 

TAB2-K9-A1

204

Văn hóa Mỹ

2

 

 

 

TAB2-K9-A2

207

 

 

21/05(Mon)

17h30

 

TAB2-K9-A1

204

Lịch sử văn minh thế giới

2

 

 

 

TAB2-K9-A2

207

 

 

Chú ý:
1. Địa điểm thi: Cơ sở 2, 176 Trần Phú - Tp. Huế
2. Sinh viên có mặt tại phòng thi trước thời gian thi 30 phút
3. Cán bộ coi thi có mặt tại phòng thi trước thời gian thi 15 phút
4. Các Khoa/Ngành và các lớp tuyệt đối không được sử dụng các phòng thi đã bố trí trong lịch này
5. Sinh viên vào phòng thi phải xuất trình thẻ SV (hoặc CMND)
6. Sinh viên phải nộp đầy đủ học phí / các khoản lệ phí trước đợt thi 2 ngày
(nhà trường không tổ chức thu học phí/các khoản lệ phí trước mỗi buổi thi nên sinh viên chú ý
đóng tiền đúng thời gian quy định).

 In ấn 

Tìm kiếm
Thông báo
Bộ mẫu đơn dành cho sinh viên (cập nhật ngày 19/2/2016)
Công bố danh sách SV đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2012 (Khóa VI hệ ĐH và khóa VII hệ CĐ)
Lịch thi kết thúc học phần các lớp bằng 2 Tiếng Anh
Liên kết website

______________________________
Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên - Trường ĐH Phú Xuân
Địa chỉ: 176 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, Tp Huế. ĐT: 0543.829770