Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học
DHDLPhuXuan - 19/09/2011 08:28:01
Ngày 01 tháng 11 năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học do Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long ký. Trong quyết định này có 3 điều được quy định cụ thể như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế chương II của Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học, ban hành kèm theo Quyết định số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải tập tin để xem chi tiết quyết định này  hoặc có thể vào đường link sau để tải về:http://vanban.moet.gov.vn/?page=1.15&script=viewdoc&view=12684&opt=brpage

 In ấn 

Các bài viết khác ...
Công văn số 560 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng - [19/09/2011 08:26:59]
Quyết định số 76 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - [19/09/2011 08:24:18]
Xem tất cả

Bản quyền © 2009 - thuộc trường Đại học Phú Xuân
Địa chỉ: - Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, - Cơ sở 2: 176 Trần Phú, - Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành Phố Huế
Điện Thoại 0543.823796 0543.845885 * Fax 0543.830439