Chỉ thị số 46 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
DHDLPhuXuan - 19/09/2011 10:33:02
Ngày 05 tháng 8 năm 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị số 46 Về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

Tải tập tin chỉ thị số 46 để xem chi tiết

 In ấn 

Các bài viết khác ...
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục của Trường ĐHDL Phú Xuân - [19/09/2011 08:29:04]
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học - [19/09/2011 08:28:01]
Công văn số 560 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng - [19/09/2011 08:26:59]
Quyết định số 76 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - [19/09/2011 08:24:18]
Xem tất cả

Bản quyền © 2009 - thuộc trường Đại học Phú Xuân
Địa chỉ: - Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, - Cơ sở 2: 176 Trần Phú, - Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành Phố Huế
Điện Thoại 0543.823796 0543.845885 * Fax 0543.830439