Quyết định số 49/2012/QĐ/ĐBCL-DPX và Thông báo 50/TB/ĐBCL-DPX
DHDLPhuXuan - 06/03/2012 19:05:20
Thông tin về quyết định số 49 ký ngày 05/3/2012 và thông báo số 50 ký ngày 06/3/2012 của trường ĐHDL Phú Xuân

Ngày 05/3/2012, Hiệu trưởng trường ĐHDL Phú Xuân đã ký Quyết định số 49/2012/QĐ/ĐBCL-DPX về việc ban hành Quy định khảo sát mức độ hài lòng của người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên (có kèm theo quy định khảo sát) và Thông báo số 50/TB/DBCL-DPX về việc khảo sát mức độ hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (có kèm theo phiếu khảo sát). Nay Bộ phận Thanh tra - Đảm bảo chất lượng thông báo cho các đơn vị trực thuộc Trường biết để cập nhật thông tin.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng click vào các dòng dưới đây để tải văn bản cụ thể:

 

 In ấn 

Các bài viết khác ...
Kế hoạch Thanh tra năm học 2011 - 2012 - [17/11/2011 10:31:25]
Công văn số 564 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng - [19/09/2011 19:29:57]
Chỉ thị số 46 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - [19/09/2011 10:33:02]
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục của Trường ĐHDL Phú Xuân - [19/09/2011 08:29:04]
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học - [19/09/2011 08:28:01]
Công văn số 560 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng - [19/09/2011 08:26:59]
Quyết định số 76 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - [19/09/2011 08:24:18]
Xem tất cả

Bản quyền © 2009 - thuộc trường Đại học Phú Xuân
Địa chỉ: - Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, - Cơ sở 2: 176 Trần Phú, - Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành Phố Huế
Điện Thoại 0543.823796 0543.845885 * Fax 0543.830439