Kế hoạch Thanh tra năm học 2011 - 2012
DHDLPhuXuan - 17/11/2011 10:31:25
Ngày 17 tháng 11 năm 2011, Hiệu trưởng trường ĐHDL Phú Xuân đã thông qua Kế hoạch Thanh tra năm 2011 - 2012 của trường. Nay Bộ Phận Thanh tra - Đảm bảo chất lượng thông báo cho các đơn vị biết để cập nhật thông tin.

Để biết thêm chi tiết, click vào đây để tải văn bản cụ thể.

 In ấn 

Các bài viết khác ...
Công văn số 564 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng - [19/09/2011 19:29:57]
Chỉ thị số 46 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - [19/09/2011 10:33:02]
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục của Trường ĐHDL Phú Xuân - [19/09/2011 08:29:04]
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học - [19/09/2011 08:28:01]
Công văn số 560 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng - [19/09/2011 08:26:59]
Quyết định số 76 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - [19/09/2011 08:24:18]
Xem tất cả

Bản quyền © 2009 - thuộc trường Đại học Phú Xuân
Địa chỉ: - Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, - Cơ sở 2: 176 Trần Phú, - Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành Phố Huế
Điện Thoại 0543.823796 0543.845885 * Fax 0543.830439