Mức học phí hệ Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012
DHDLPhuXuan - 14/09/2012 15:20:01

Căn cứ vào quyết định số 19/QĐ-TTĐTBDTH đã được Giám đốc Trung tâm ký ngày 7 ngày 9 năm 2012, theo đó quy định mức học phí đối với tất cả các ngành: Khóa VI và khóa VII là 2.000.000 đồng/01 học phí (Hai triệu đồng)

Các chế độ miễn giảm:
- Giảm 5% mức thu học phí nếu nộp lần cho cả năm học vào tháng đầu tiên của năm học
- Giảm 3% mức thu học phí nếu nộp một học kỳ vào tháng đầu tiên của năm học (chỉ với khóa VI)
- Giảm 15% mức học phí cho mỗi học sinh, nếu gia đình có 02 học sinh trở lên (là anh chị em ruột) cùng học trong trường.
- Giảm 20% mức thu học phí cho con em là CB, NV của trường.

 In ấn 

Các bài viết khác ...
Thông báo kế hoạch cuối năm 2011 - 2012 (Hệ TCCN) - [11/06/2012 10:55:48]
Thông báo mở lớp Hướng dẫn thực hành Kế toán doanh nghiệp - [06/04/2012 10:39:09]
Xem tất cả

__________________________________

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp thuộc Trường Đại học Phú Xuân
Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, tp Huế. ĐT: 0543.823385 - 0543.831802