Thông báo kế hoạch cuối năm 2011 - 2012 (Hệ TCCN)
DHDLPhuXuan - 11/06/2012 10:55:48

I. ĐỐI VỚI CÁC LỚP KHÓA VI:
1. Ngày 29/5/2012 tập trung theo lớp để Giáo viên chủ nhiệm công bố kết quả đánh giá xếp loại rèn luyện và danh sách học sinh tham gia học kỳ phụ.
2. Học kỳ phụ cho những học sinh học lại các học phần học kỳ I không đạt (đã thi lại lần 2 nhưng điểm TB học phần dưới 5,0 (< 5,0)).
- Thời gian đăng ký học lại từ 01/6 đến 10/6/2012.
- Thời gian học lại từ 11/6 đến 30/6/2012.
3. Nghỉ hè 02 tháng. Đến 20/8/2012 tập trung về trường để biết kết quả học tập học kỳ II, năm thứ nhất và xem lịch thi lại học kỳ II, xem thông báo các quyết định ngưng tiến độ học tập, buộc thôi học…
4. Thời gian vào năm học mới: 04/9/2012.

II. ĐỐI VỚI CÁC LỚP KHÓA V:
1. Chuẩn bị các điều kiện thi tốt nghiệp:
a. Nộp đề tài thực tập tốt nghiệp. Hạn cuối ngày 05/6/2012.
b. Giáo viên chấm đề tài thực tập tốt nghiệp (GV chấm 1 và GV chấm 2) nộp bảng điểm cho trung tâm từ 10/6 đến 15/6/2012.
c. Vào điểm, tính điểm trung bình toàn khóa: Hoàn thành trước 20/6/2012.
d. Kiểm tra hồ sơ để xét điều kiện dự thi: Hoàn thành trước 20/6/2012.
Các đồng chí được phân công đôn đốc học sinh bổ sung đủ hồ sơ: Bản sao bằng tốt nghiệp (có đối chiếu bản chính), học bạ, giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe, ảnh.
e. Kế toán thông báo học sinh nộp đủ học phí: Trong thời gian tập trung ôn tập (từ 09/6 đến 18/6/2012).
2. Chuẩn bị thi tốt nghiệp cuối khóa:
a. Ôn thi tốt nghiệp: Ôn 03 môn thi từ 09/6 đến 18/6/2012.
b. Hoàn thành các quyết định: Thành lập hội đồng thi, các ban giúp việc trước ngày 10/6/2012. Nộp đề thi trước ngày 21/6/2012
c. Họp hội đồng dự thi tốt nghiệp: Dự kiến từ 21/6 đến 23/6/2012.
d. Thông báo danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp: 23/6/2012.
e. Ngày thi tốt nghiệp: 03 ngày (28, 29,30/6/2012).
3. Những điều cần lưu ý khi dự thi tốt nghiệp:
a. Khi đến thi nhớ mang theo thẻ HSSV hoặc giấy CMND.
b. Không được mang tài liệu, điện thoại đến phòng thi, nếu phát hiện có mang tài liệu, điện thoại vào phòng thi thì sẽ bị đình chỉ thi.
Trên đây là những việc cần hoàn thành, yêu cầu ban Giám đốc Trung tâm, các cán bộ thuộc phần hành của Trung tâm ĐTBDTH, giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự các lớp TCCN quán triệt cho tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên được biết để thực hiện đúng và đủ những nội dung ghi trong kế hoạch để kết thúc năm học và khóa học đạt kết quả tốt đẹp./.

 In ấn 

Các bài viết khác ...
Thông báo mở lớp Hướng dẫn thực hành Kế toán doanh nghiệp - [06/04/2012 10:39:09]
Xem tất cả

__________________________________

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp thuộc Trường Đại học Phú Xuân
Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, tp Huế. ĐT: 0543.823385 - 0543.831802