Thông báo về việc mức thu học phí năm học 2012 - 2013
DHDLPhuXuan - 04/09/2012 09:30:01

Căn cứ quyết định số 331/2012/QĐ/DPX-KHTC của Hiệu trưởng Trường ĐHDL Phú Xuân đã ký ngày 28/8/2012 về việc quy định mức thu học phí năm học 2012 - 2013, theo đó Quy định mức thu học phí đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng năm học 2012-2013 của Trường ĐHDL Phú Xuân: 3.250.000 đồng/học kỳ
Mức thu này thực hiện từ năm học 2012 - 2013.

Xem chi tiết Quyết định 331/2012/QĐ/DPX-KHTC tại đây.

 In ấn 

Các bài viết khác ...
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIẢM HỌC PHÍ SINH VIÊN CÓ ANH (CHỊ) EM RUỘT ĐANG HỌC CÙNG TRƯỜNG - [04/09/2012 09:23:36]
Bảng tổng hợp số tiền giảm học phí cho sinh viên các khóa - Năm học 2011-2012 - [10/08/2012 16:02:36]
Thông báo về việc nộp Học phí Học kỳ II năm học 2011 - 2012 - [03/05/2012 15:20:35]
Mức học phí năm học 2012-2013 - [11/04/2012 17:27:57]
Bảng tổng hợp số tiền giảm học phí cho sinh viên các khóa - Năm học 2011-2012 - [10/04/2012 10:37:39]
Xem tất cả

Bản Quyền © 2009 - Thuộc Trường Đại Học Phú Xuân
Địa chỉ cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương - Cơ sở 2: 176 Trần Phú - Cơ sở 3: Phường An Tây - tp. Huế
Điện thoại: 0543.0543.845885 - 3829770 * Email: info@phuxuanuni.edu.vn
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft.