Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2013-2014
DHDLPhuXuan - 22/05/2014 08:37:53

- Xem công văn 183/DPX-TCHC ngày 20/5/2014 v/v Hướng dẫn công tác tổng kết và thi đua khen thưởng năm học 2013-2014: Bấm tại đây

- Tải biểu mẫu liên quan : Bấm tại đây

 In ấn 

Các bài viết khác ...
Thông báo danh sách CB, GV và NV trong diện xét nâng bậc lương và ký tiếp hợp đồng lao động trong tháng 9 và tháng 10/2013 - [15/08/2013 16:42:01]
Thông báo về việc sử dụng Email nội bộ của các đơn vị thuộc trường - [23/05/2012 07:38:51]
Xem tất cả
Tìm kiếm
Thông báo
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2013-2014
Thông báo danh sách CB, GV và NV trong diện xét nâng bậc lương và ký tiếp hợp đồng lao động trong tháng 9 và tháng 10/2013
Thông báo về việc sử dụng Email nội bộ của các đơn vị thuộc trường
Liên kết website

Bản quyền © 2009 - thuộc trường Đại học Phú Xuân
Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương - Cơ sở 2: 176 Trần Phú - Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành phố Huế
Điện thoại 0543.823796 - 0543.845885 * Fax 0543.830439