Thông báo về việc sử dụng Email nội bộ của các đơn vị thuộc trường
DHDLPhuXuan - 23/05/2012 07:38:51
Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trường học theo chủ trương của Bộ GD&ĐT; thực hiện tinh thần của Nghị quyết HĐQT về việc triệt để tiết kiệm các loại hành chính phí, văn phòng phẩm…; Phòng Tổ chức – Hành chính tiếp tục triển khai việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, trao đổi thông tin qua Trang thư điện tử (Webmail) của trường như: quản lý các văn bản đến, đi; trao đổi thông tin về các hoạt động giáo dục, đào tạo giữa các đơn vị thuộc trường…

Phòng TC-HC sẽ cung cấp cho mỗi đơn vị một tài khoản Email nội bộ (có niêm phong đính kèm) và một bản hướng dẫn sử dụng. Các tài khoản này sẽ do cán bộ văn phòng đối với các khoa, cán bộ phụ trách văn thư lưu trữ đối với các đơn vị còn lại thuộc trường quản lý và sử dụng.
Trong thời gian thử nghiệm (từ nay đến hết ngày 31/8/2012), các văn bản đi và đến Phòng TC-HC sẽ vừa gửi bằng thư điện tử, vừa sao gửi bằng văn bản chuyển đến các đơn vị, cá nhân liên quan. Từ sau ngày 01/9/2012, các đơn vị sẽ nhận và quản lý các văn bản đi, đến của trường bằng thư điện tử và xem đó như là văn bản chính sử dụng cho việc trao đổi thông tin trong nội bộ trường (có danh sách địa chỉ Email của các đơn vị đính kèm).
Khi nhận được tài khoản Email nội bộ, đề nghị các cán bộ quản lý Email bảo quản thông tin tài khoản của đơn vị mình, mật khẩu của các đơn vị đã được bảo mật và là duy nhất. Trường hợp muốn thay đổi mật khẩu và gặp vướng mắc trong quá trình sử dụng xin liên hệ với Bộ phận quản lý Website – Phòng TCHC.

 In ấn 

Tìm kiếm
Thông báo
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2013-2014
Thông báo danh sách CB, GV và NV trong diện xét nâng bậc lương và ký tiếp hợp đồng lao động trong tháng 9 và tháng 10/2013
Thông báo về việc sử dụng Email nội bộ của các đơn vị thuộc trường
Liên kết website

Bản quyền © 2009 - thuộc trường Đại học Phú Xuân
Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương - Cơ sở 2: 176 Trần Phú - Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành phố Huế
Điện thoại 0543.823796 - 0543.845885 * Fax 0543.830439