Khoa XHNV: Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của SV
DHDLPhuXuan - 05/05/2012 08:42:22

I. NGÀNH VĂN HỌC
1. Thời gian và địa điểm nộp khoá luận tốt nghiệp:
- Thời gian: Từ 8h00 đến 10h30, ngày 10/5/2012
- Địa điểm: Văn phòng Khoa Xã hội và Nhân văn
2. Lịch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp:

STT

CHUYÊN NGÀNH

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

 Lý luận văn học

 7h00 - 11h30, ngày 19/5/2012

Cơ sở 3

2

 Ngôn ngữ

 7h00 - 11h30, ngày 19/5/2012

Cơ sở 3

3

 Văn học Việt Nam

 13h30 - 17h30, ngày 19/5/2012

Cơ sở 3

4

 Văn học nước ngoài

 13h30 - 17h30, ngày 19/5/2012

Cơ sở 3

* Ghi chú: Vào lúc 15h00, ngày 10/5/2012, tại Cơ sở 3, Các thầy cô giáo sẽ gặp mặt những sinh viên làm khoá luận (theo chuyên ngành) để phổ biến một số vấn đề liên quan đến việc bảo vệ khoá luận tốt nghiệp.

Stt

Người phụ trách

Chuyên ngành

1

 Th.s Nguyễn Văn Hùng

 Lý luận văn học

2

 Th.s Trần Văn Sáng

 Ngôn ngữ

3

 Th.s Hồ Văn Quốc

 Văn học Việt Nam

4

 Th.s Hoàng Thị Quỳnh Trang

 Văn học nước ngoài


II. NGÀNH LỊCH SỬ
1. Thời gian và địa điểm nộp khoá luận tốt nghiệp:
- Thời gian: Ngày 5 tháng 5 năm 2012
- Địa điểm: Văn phòng Khoa Xã hội và Nhân văn
2. Lịch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp:

STT

CHUYÊN NGÀNH

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

 Lịch sử Việt Nam

 13h30 - 17h30, ngày 18/5/2012

P.103, Cơ sở 3

2

 Dân tộc - Khảo cổ học

 7h00 - 11h30, ngày 19/5/2012

P.103, Cơ sở 3

3

 Lịch sử thế giới

 7h00 - 11h30, ngày 20/5/2012

P.103, Cơ sở 3


III. NGÀNH VĂN HOÁ DU LỊCH
 Lịch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp:

STT

CHUYÊN NGÀNH

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

 Văn hoá - Du lịch

 7h30 - 11h30, ngày 12/5/2012

P.102, Cơ sở 3

2

 Văn hoá - Lịch sử

 14h00 - 17h30, ngày 12/5/2012

P.102, Cơ sở 3

* Ghi chú: Vào lúc 8h00, ngày 7/5/2012, tại Cơ sở 3, các thầy cô giáo sẽ gặp mặt những sinh viên làm khoá luận để phổ biến một số vấn đề liên quan đến việc bảo vệ khoá luận tốt nghiệp.

 In ấn 

Tìm kiếm
Thông báo
Khoa XHNV: Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của SV
Liên kết website

Bản quyền © 2009 - thuộc trường Đại học Phú Xuân
Địa chỉ: - Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, - Cơ sở 2: 176 Trần Phú, - Cơ sở 3: phường An Tây - Thành phố Huế
Điện thoại 0543.823796 - 0543.845885 * Fax 0543.830439
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft.