Kế hoạch đào tạo GDQP - AN cho sinh viên Đại học khóa 9, Cao đẳng khóa 9, liên thông Đại học và liên thông Cao đẳng
DHDLPhuXuan - 13/05/2013 16:01:40

1. Thời gian và đối tượng: Thời gian bắt đầu từ ngày 17/6/2013 đến ngày 25/8/2013 (10 tuần)
Chia làm 02 đợt như sau:
- Đợt 1: Từ ngày 17/6/2013 đến ngày 21/7/2013 (05 tuần) dành cho hệ Đại học khóa 9 và hệ liên thông Đại học.
- Đợt 2: Từ ngày 22/7/2013 đến ngày 25/8/2013 (05 tuần) dành cho hệ Cao đẳng khóa 9 và hệ liên thông Cao đẳng.
2. Địa điểm:
- Học lý thuyết: Tại cơ sở 3 trường ĐHDL Phú Xuân (An Tây, tp Huế).
- Học thực hành: Tại thao trường Trường quân sự tỉnh (Đồi Thiên An)
* Lưu ý: Buổi học đầu tiên của mỗi đợt thi sinh viên phải tập trung tại cơ sở 3 trường ĐHDL Phú Xuân để làm thủ tục, phổ biến nội quy, biên chế tổ chức lớp và nhận quân phục.

 In ấn 

Các bài viết khác ...
Danh sách sinh viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất - [13/04/2013 10:53:41]
Xem tất cả

Bản Quyền © 2009 - Thuộc Trường Đại Học Dân Lập Phú Xuân
Địa Chỉ Cơ Sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, Cơ Sở 2: 176 Trần Phú, Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành Phố Huế
Điện Thoại 0543.823796 0543.845885 * Fax 0543.830439
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft