Danh sách sinh viên Khóa 10 - Hệ Cao đẳng đủ điều kiện cấp Chứng chỉ Giáo dục thể chất
DHDLPhuXuan - 16/10/2014 16:44:38
1. Lớp CĐ Công nghệ thông tin
 
------------------------------------------------------------------------------------------ --- -----------
2. Lớp CĐ Du lịch
 
------------------------------------------------------------------------------------------ --- -----------
3. Lớp CĐ Kế toán A  
------------------------------------------------------------------------------------------ --- -----------
4. Lớp CĐ Kế toán B  
------------------------------------------------------------------------------------------ --- -----------
5. Lớp CĐ Kế toán C  
------------------------------------------------------------------------------------------ --- -----------
6. Lớp CĐ Quản trị kinh doanh A
 
------------------------------------------------------------------------------------------ --- -----------
7. Lớp CĐ Quản trị kinh doanh B
 
------------------------------------------------------------------------------------------ --- -----------
8. Lớp CĐ Tiếng Anh A
 
------------------------------------------------------------------------------------------ --- -----------
9. Lớp CĐ Tiếng Anh B
 
------------------------------------------------------------------------------------------ --- -----------
 
 In ấn 

Các bài viết khác ...
Danh sách sinh viên Khóa 10 chưa đủ điều kiện được cấp Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh - [14/10/2014 10:04:21]
Danh sách sinh viên khóa 9 đủ điều kiện được cấp Chứng chỉ Quốc phòng Thể chất đợt 1 - [14/10/2014 10:02:19]
Danh sách sinh viên Khóa 9 chưa đủ điều kiện được cấp Chứng chỉ Giáo dục thể chất - [13/10/2014 10:05:15]
Danh sách sinh viên khóa 10 đủ điều kiện được cấp Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh đợt 1 - [13/10/2014 10:01:06]
Sinh viên ĐH Phú Xuân đạt 3 Huy chương vàng tại giải Karatedo SV, HS toàn quốc - [15/11/2012 17:22:03]
Xem tất cả

Bản Quyền © 2009 - Thuộc Trường Đại Học Dân Lập Phú Xuân
Địa Chỉ Cơ Sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, Cơ Sở 2: 176 Trần Phú, Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành Phố Huế
Điện Thoại 0543.823796 0543.845885 * Fax 0543.830439
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft