Kế hoạch năm học 2011-2012 - Bộ môn Lý luận chính trị
DHDLPhuXuan - 11/04/2012 09:38:07
Dựa vào kế hoạch dạy và học tổng quát năm học 2011-2012 ngày 01/6/2011 của trường. Bộ môn Lý luận chính trị đã xây dựng kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2011-2012 như sau:

STT

Thời gian

Ngành học

Khóa 7

Khóa 8

Khóa 9

1

Học kỳ I

XHNV

Đường lối CM của ĐCSVN

NLCB II

 

2

Học kỳ II

XHNV

 

TT HCM

NLCB I

3

Học kỳ I

Ngoại ngữ

Đường lối CM của ĐCSVN

NLCB II

 

4

Học kỳ II

Ngoại ngữ

 

TT HCM

NLCB I

5

Học kỳ I

Công nghệ

 

TT HCM

 

6

Học kỳ II

Công nghệ

 

ĐLCM của ĐCSVN

NLCB I

7

Học kỳ I

Kinh tế

 

TT HCM

NLCB I

8

Học kỳ II

Kinh tế

 

ĐLCM của ĐCSVN

NLCB II

Thời lượng:
  1. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: 60 tiết
  2. Tư tưởng Hồ Chí Minh: 45 tiết
  3. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin II: 75 tiết (KTCT 40 tiết + CNXHKH 35 tiết)
  4. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin I: 45 tiết

 In ấn 

Tìm kiếm
Thông báo
Kế hoạch năm học 2011-2012 - Bộ môn Lý luận chính trị
Liên kết website

Bản quyền © 2009 - Thuộc trường Đại học Phú Xuân
Địa Chỉ: - Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, - Cơ sở 2: 176 Trần Phú, - Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành phố Huế
Điện thoại: 0543.823796 - 0543.845885 * Fax 0543.830439
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft