Lớp tập huấn, bồi dưỡng giảng viên Lý luận chính trị các trường ĐH, CĐ năm 2013
DHDLPhuXuan - 05/08/2013 17:34:37

Được sự nhất trí, tạo điều kiện của Ban giám hiệu, Bộ môn Lý luận chính trị đã cử 4 giảng viên, đại diện cho các phân môn thuộc các môn Lý luận chính trị tham gia Lớp tập huấn, bồi dưỡng giảng viên Lý luận chính trị các trường ĐH, CĐ tại Khánh Hòa theo công văn số 3838/BGDĐT-VP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Danh sách gồm có:
1. Đ/c Đỗ Quang Tuyến (phụ trách chung): Trưởng đoàn
2. Đ/c Phạm Hữu Hoành (Đại diện môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin)
3. Đ/c Nguyễn Thị Tố Loan (Đại diện môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam)
4. Đ/c Nguyễn Thị Quyên (Đại diên môn Tư tưởng Hồ Chí Minh)
Nội dung của lớp tập huấn tập trung vào các vấn đề như: Triển khai Luật Giáo dục Đại học; Nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XI); Tình hình kinh tế - xã hội sau nửa nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng; Một số kết quả nghiên cứu bước đầu của Hội đồng Lý luận Trung ương sau Đại hội XI đến nay; Nội dung sau khi tiếp thu ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và góp ý nội dung giáo trình các môn Lý luận chính trị.

Đ/c Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đang phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn

Đặc biệt, lớp tập huấn năm nay có sự tham dự, chỉ đạo của Đ/c Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương và Đ/c Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo cùng một số Thứ trưởng của Bộ. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dành nguyên một ngày để lắng nghe và trao đổi thẳng thắn với ý kiến của các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy đại diện cho các trường Đại học, Cao đẳng từ Huế trở vào xung quanh vấn đề đổi mới việc tổ chức giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị.
Qua một tuần tham dự lớp bồi dưỡng, các giảng viên của Bộ môn Lý luận chính trị đã có cơ hội học tập, tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo; cập nhật những thông tin thời sự về tình hình đất nước, thế giới trong thời gian qua; đồng thời học tập kinh nghiệm của các trường ĐH, CĐ khác trong công tác giảng dạy môn học này nhằm phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Quyên

 In ấn 

Các bài viết khác ...
Tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn giảng viên các môn Lý luận chính trị - [07/08/2012 15:37:13]
Thẩm định đề tài NCKH 2012 - [13/07/2012 14:14:50]
CB-GV Bộ môn tham gia Hội thi văn nghệ Công đoàn 2012 - [25/04/2012 10:23:21]
Xem tất cả
Tìm kiếm
Thông báo
Kế hoạch năm học 2011-2012 - Bộ môn Lý luận chính trị
Liên kết website

Bản quyền © 2009 - Thuộc trường Đại học Phú Xuân
Địa Chỉ: - Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, - Cơ sở 2: 176 Trần Phú, - Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành phố Huế
Điện thoại: 0543.823796 - 0543.845885 * Fax 0543.830439
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft