Thẩm định đề tài NCKH 2012
DHDLPhuXuan - 13/07/2012 14:14:50
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2011 - 2012 theo Quyết định số 517/2011/QĐ-HĐKH&ĐT ngày 21/12/2011 của Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng khoa học & Đào tạo trường Đại học Phú Xuân, các chủ nhiệm đề tài thuộc Bộ môn Lý luận chính trị đã, đang và sẽ tích cực cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          Với tinh thần, thái độ nghiên cứu tích cực, nghiêm túc, trong tháng 6/2012 đã có hai đề tài được hoàn thành. Đó là đề tài "Tính thuyết phục nhân tâm trong tư tưởng Hồ Chí Minh" của NGƯT.ThS. Đỗ Quang Tuyến và đề tài "Quan điểm của Nho giáo về "người quân tử" và ảnh hưởng của nó đến nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh" của CN. Nguyễn Thị Quyên.
          Sáng 26 tháng 6 năm 2012, cả hai đề tài đã được các Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở thẩm định, đánh giá. Sau hơn 2 giờ làm việc nghiêm túc trên tinh thần khoa học, Hội đồng đã quyết định xếp loại tốt cho cả hai đề tài.

 In ấn 

Các bài viết khác ...
CB-GV Bộ môn tham gia Hội thi văn nghệ Công đoàn 2012 - [25/04/2012 10:23:21]
Xem tất cả
Tìm kiếm
Thông báo
Kế hoạch năm học 2011-2012 - Bộ môn Lý luận chính trị
Liên kết website

Bản quyền © 2009 - Thuộc trường Đại học Phú Xuân
Địa Chỉ: - Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, - Cơ sở 2: 176 Trần Phú, - Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành phố Huế
Điện thoại: 0543.823796 - 0543.845885 * Fax 0543.830439
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft