BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT & QUỐC PHÒNG
DHDLPhuXuan - 10/08/2016 14:43:22

Địa chỉ liên hệ: 176 Trần Phú, thành phố Huế.
Điện thoại: (054) 3829.894
Email: gdtcqp@phuxuanuni.edu.vn

Xem chi tiết

Bản Quyền © 2009 - Thuộc Trường Đại Học Dân Lập Phú Xuân
Địa Chỉ Cơ Sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, Cơ Sở 2: 176 Trần Phú, Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành Phố Huế
Điện Thoại 0543.823796 0543.845885 * Fax 0543.830439
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft